PIEN Kind- en Gezin

06-30340475

06-30340475

Kwaliteitsgarantie

Als kind- & gezinscounselor ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging ABvC en de koepelorganisatie RBCZ voor councelors en therapeuten. Dit houdt in dat kwaliteit en professionaliteit gewaarborgd zijn.

Als lid van de beroepsvereniging conformeren wij ons aan de eisen die de beroepsvereniging stelt, dit doen we door jaarlijks onze vakkennis te verbreden/verdiepen door het volgen van bijscholing en workshops, en kwalitatief op HBO niveau geschoolde trainingen te volgen.
Daarnaast verbreden we onze vakkennis d.m.v. intervisie en supervisie en het lezen van vakliteratuur.

Nieuw is dat we sinds 2017 verplicht zijn ons aan te sluiten bij een geschillencommissie. Vanuit de ABvC ben ik aangesloten bij de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze, S.C.A.G.).
Als een cliënt niet tevreden is met het oordeel van de zorgaanbieder over de ingediende klacht is er sprake van een geschil. De cliënt kan een geschil voorleggen aan een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waar de zorgaanbieder zich (verplicht) bij heeft aangesloten. Voor ons is dit de S.C.A.G.

 

abvc
Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
www.abvc.nl
RBCZ-logo_RGB_payoff
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
www.rbcz.nu
scag
Geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg
www.scag.nl